Αθανασία Κιφοκέρη: Ο σημαντικός ρόλος του θεάτρου στην εκπαίδευση

img

Από το 2008 ο Διεθνής Οργανισμός για το θέατρο στην Εκπαίδευση IDEA (International Drama/ Theater &Education Assotiation) έχει ορίσει την 27η Νοεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα για το θέατρο στην Εκπαίδευση (IDEA DAY) και καλεί τα μέλη του αλλά και όλους όσοι εμπλέκονται με το θέατρο, το εκπαιδευτικό δράμα και το θεατρικό παιχνίδι να τη γιορτάζουν με παραστάσεις ,εκδηλώσεις, επιμορφωτικές συναντήσεις και παρεμβάσεις στα σχολεία.

img

Στην Ελλάδα τις κεντρικές εκδηλώσεις συντονίζει και προωθεί το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, στην ιστοσελίδα του οποίου υπάρχει «χρήσιμο υλικό», όπως προτάσεις και ιδέες για ανάλογες εκδηλώσεις.

Σε μια χώρα που γέννησε το θέατρο, που αποτελούσε παιδευτικό μέσο για μικρούς και μεγάλους, η απουσία του από τη σχολική πράξη συνιστά έλλειψη πρωταρχικής σημασίας.

img

Τα οφέλη που προκύπτουν κατά τη διαδικασία προετοιμασίας της θεατρικής παράστασης για τους μαθητές είναι πολλά. Καλλιεργείται το πνεύμα της συνεργασίας, ο σεβασμός του «άλλου», αμβλύνονται οι διαφορές μεταξύ τους και δημιουργείται ένα κλίμα οικειότητας μεταξύ τους και με τους εκπαιδευτικούς.

 Τέλος, το θέατρο στοχεύει στην προώθηση «ενός πολιτισμού του διαλόγου», στους αντίποδες ενός πολιτισμού της βίας και της αντιπαράθεσης. Στοχεύει στο να μετασχηματίσει το σχολείο σε φυτώριο ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, αυτόνομων και συνειδητοποιημένων ενεργών πολιτών.

img