Var Martialis του Στέλιου Χατζηθωμά Επίσημη Ημερομηνία Κυκλοφορίας EP: 1η Ιουνίου 2017

img

Διαθέσιμο για streaming και λήψη στο Bandcamp Ο Στέλιος Χατζηθωμάς παρουσιάζει το ντεμπούτο EP του ‘Var Martialis’ την 1η Ιουνίου 2017. Με το ‘Var Martialis’, ο Στέλιος Χατζηθωμάς εξερευνά την φύση της ποιητικής και διευρύνει τα όρια της, μεταμορφώνοντας τον γραπτό λόγο σε φωνή, ήχο και θόρυβο, αγνοώντας τα συμφυή όρια της χάρτινης ύλης.

Χρησιμοποιώντας τον νου ως τόπο/χώρο, παραδίδει μια ηχητική εγκατάσταση η οποία δημιουργεί ένα εσωτερικό διάλογο με την υπάρχουσα γνώση και τη φαντασία του/ης ακροατή/ριας. Η πρώτη του ψηφιακή κυκλοφορία αποτελείται από το ανέκδοτο – πενταμερές – ποίημα του ‘Elon Musk Wants to Send Us to Mars’ / ‘Ο Elon Musk Θέλει να Μας Στείλει στον Άρη’ ερμηνευμένο από ένα συνθεσάιζερ ομιλίας, και ένα επιπλέον κομμάτι. Με οξύ τόνο, παραθέτει ‘οδηγίες’ στους Αρείους ‘περιπατητές’ και επινοεί ένα φανταστικό ενδημικό φυτό το οποίο φαντάζεται ως σύμμαχο των μελλοντικών εποίκων.
Ο κόκκινος πλανήτης έχει υπάρξει πηγή έμπνευσης για πολλούς, και αντικείμενο εκτενούς μελέτης και διαφωνίας στο παρελθόν. Η δουλειά του Στέλιου Χατζηθωμά μας καλεί να φανταστούμε τον τρόπο με τον οποίο η ανθρωπόμορφη τεχνολογία θα καταγράψει στη μνήμη της τις προσπάθειες μας να κατακτήσουμε ένα νέο σύνορο και εν τέλει να επιτύχουμε στην κατοίκιση ενός άλλου πλανήτη. Κάνοντας ταυτόχρονη χρήση πραγματικών και σκηνοθετημένων αναφορών, ο λόγος και το στυλ του φέρουν επιρροές από το Φουτουριστικό κίνημα του 20ού αιώνα, και την κινηματογραφική, εικαστική κουλτούρα. Όπως τα έργα του Γκροτόφσκι, ή τις ταινίες του Ταρκόφσκι, η ποίηση του είναι περισσότερο διαισθητική παρά λογική/γραμμική, και επιχειρεί να παρουσιάσει τη ζωή σαν όνειρο, ή μια εκδοχή του ονείρου: αφηρημένη, αλλά ταυτόχρονα υποβλητική και παραστατική.
Var Martialis του Στέλιου Χατζηθωμά

Links
Official website: https://stelioshadjithomas.com 
Bandcamp: https://stelioshadjithomas.bandcamp.com/
Soundcloud: https://soundcloud.com/stelioshadjithomas 
Var Martialis Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=nI1_rAyxPUA

img

Ο Στέλιος Χατζηθωμάς (γ. 1990, Κύπρος) είναι ένας διεπιστημονικός καλλιτέχνης του οποίου η δουλειά εκτείνεται σε, και πειραματίζεται με διαφορετικά είδη και μέσα. Δουλεύει κυρίως με το κείμενο, την ομιλία, τον ήχο, και τα νέα μέσα. Η τέχνη του επιδιώκει να επικοινωνήσει συνειδητές/ασυνείδητες αφηγήσεις, να διερευνήσει το υπαρξιακό, και να αντιμετωπίσει το μηδενιστικό. Ποιήματα του έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά, στο διαδίκτυο και στον έντυπο τύπο στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επί του παρόντος αναζητά εκδότη για την πρώτη του ποιητική συλλογή. Το ‘Var Martialis’ αποτελεί την πρώτη του αυτόνομη δουλειά που παρουσιάζεται στο κοινό.

STELIOS HADJITHOMAS Var Martialis Official EP Release Date: June 1st 2017 Available to stream and download on Bandcamp Stelios Hadjithomas presents his debut EP release ‘Var Martialis’ on June 1st 2017. With ‘Var Martialis’, Hadjithomas explores the nature of poetics and pushes its boundaries, transforming prose and verse to voice, sound and noise, ignoring the inherent boundaries of paper. Using the mind as a site, Stelios Hadjithomas delivers a sound installation which converses esoterically with the listener’s extant knowledge and fantasy. His debut digital release consists of his five-part –unpublished – poem ‘Elon Musk Wants to Send Us to Mars’ performed by a speech synthesizer, and a bonus track. In a sharp tone, he gives 'instructions' to the Martian ‘spacewalkers’ and imagines a fictitious native plant as an ally of the future settlers. The red planet has been a source of inspiration for many, and a subject of extensive research and argument in recent decades. Hadjithomas’s work asks us to imagine the way anthropomorphic technology would record our efforts to conquer a new frontier and ultimately succeed in inhabiting another planet. While using the real and the staged interchangeably, his writing and style is influenced by the 20th century futurist movement, and cinematic, visual culture. Like Grotowski’s plays, or Tarkovsky’s films, his poetry is more intuitive than logical or linear, and attempts to present life as a dream, or a version of a dream: abstract, yet at the same time evocative and descriptive. Var Martialis by Stelios Hadjithomas Links Official website: https://stelioshadjithomas.com Bandcamp: https://stelioshadjithomas.bandcamp.com/ Soundcloud: https://soundcloud.com/stelioshadjithomas Var Martialis Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=nI1_rAyxPUA _________________________________________________________________________________ Stelios Hadjithomas (b. 1990, Cyprus) is an interdisciplinary artist whose work spans, and experiments with, genres and mediums. He mainly works with text, speech, sound, and new media. His art seeks to mediate conscious/unconscious narratives, question the existential, and confront the nihilistic. His poetry has been published in various literary journals online and in print in Ireland and the UK, and he is currently seeking a publisher for his debut poetry collection. ‘Var Martialis’ is his first standalone work to be released to the public. END