Καταγγελία για τον Ιατρό του ''ΈΛΕΝΑ''

img

Συνέχεια από τον ''Ερυθρό Σταυρό''.. .Η επόμενη καταγγελία αφορά το Σάββατο 2/7 στην εφημερία του νοσοκομείου ΈΛΕΝΑ όπου μετά από μια αλλεργία που παρουσιάστηκε στη νοσηλεία μας χρειαζόταν μια εξέταση για τη γυναίκα από γυναικολόγο.

Πιό πρόσφατα Posts